Il·lustra una Vespa!

Il·lustra una vespa!

Il·lustració per un cartell

Il·lustració realitzada pel cartell del concurs ‘Il·lustra una vespa!’ que es va organitzar per l’esdeveniment NAU3 de 2015 (actualment Estem Fora!).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!